Palanog sa Kabuntagon miresulta sa 114 ka mga bag-ong miyembro

June 28, 2020 • in News & Events

Agi’g resulta sa duha ka mga managlahi nga lugar sa gihimong VOP Bible Correspondence Course nga programa, 114 ka mga bag-ong miyembro sa mga libro sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa rehiyon sa Davao. Pinaagi sa pamilyang Quisido, nga mao ang nangulo sa maong programa, kauban sa maabtikon nga district leader sa Sta. Maria, si Bro. Saneto dela Peña, ang programa nahimong malampuson.

“Ang presenteng pandemya naghimo og panaghi-usa sa mga katawhan aron sa mugna niini nga program,” matud pa ni Bro. dela Peña.

49 niini mga bag-ong miyembro sa Ogpao Adventist Church sa distrito sa Sta. Maria, resulta sa programang, “Palanog sa Kabuntagon.” Ang maong programa nag-gamit og trumpa nga, kauban sa mga layko, ila kining kinapatingog sa sayu sa kabuntagon aron sa pagpahat sa maayong balita pinaagi sa mga pulog ug huni sa awit.

Ang sagrado nga programa sa bautismo gihimo ni Pr. Emerson Mañacap, ang pastor sa San Jose Adventist Church sa Digos City.

Ang pamilya Quisido matag tuig na nila ginahimo ang pagsuporta sa mga programa nga sama niini. Dako ang pasalamat sa distrito, nga gipangunahan sa district leader, ngadto nila Ruth Quisido Espina, Eden Quisodo Carillo, Rowena Quisido Abrenica, Clemente Quisido, Jr., ug Neptali Quisido.

Dayegon ta ang Ginoo sa mga maayong resulta luyo niining krisis nga karon giatubang sa tibuok kalibutan. (Wendy dela Peña)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Important Events

  • Ingathering Promotion Date: September 21, 2019Venue: DM territory Get Event Details
  • SPUC Pathfinder Camporee Date: Nov. 23-Dec. 1Venue: Mountain View College Bukidnon Get Event Details
View all events

Prayer Request