“Gigamit gyud ang HopeRadio sa Ginoo!”

March 6, 2021 • in News & Events
Mahinungdanon ang Marso 6 alang sa pamilyang Alan ug Edelyn Tejada tungod sa ilang desisyon sa pagdawat sa atong HesuKristo pinaagi sa santos nga bautismo, nga gipahigayon sa “baptistry” sa Bangkal Seventh-day Adventist Church-Davao.
 
“Akong gibati ang kalipay nga gilimpyohan na ko sa Ginoo gikan sa mga butang nga wala Niya gikahimut-i,” matud pa ni igsoon Edelyn Tejada. “Dako ang among pasalamat nga gigamit gyud ang HopeRadio sa Ginoo alang sa among kaluwasan! Ang akong pangandoy nga daghan pa ang makapaminaw ug makabalo sa tinuod nga kaluwasan diha kang Kristo pinaagi sa mga programa sa HopeRadio!”
 
Sila Alan ug Edelyn, ang ilang duha sa tulo ka mga kabataan ug 6 pa ka mga bag-ong kaigsoonan, pipila lamang sa resulta sa mga pagsibya sa atong HopeRadio. 
 
Dayegon ta ang atong Ginoo! Ang langit nagmalipayon tungod niining panghitabo karong adlawa! (Photos by DM Communication, unless credited otherwise)

Si igsoon Alan ug Edelyn Tejada.

Ang uban pang nabautismohan gikan sa distrito sa Highlander Tugbok Attached Field nga gipangunahan ni Pr. Ralph Indino, kuyog sa mga layko ug kaigsoonan sa Sirib Adventist Church.

Hulagway nga kuha ni Jheryl Maceda didto sa panimalay ni Alan ug Edelyn Tejada, atul sa pagbisita sa HopeChannel Davao team kaniadtong ninglabay nga tuig.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Important Events

View all events

Get in touch with us!