‘Groundbreaking Ceremony’ gihimo alang sa mga iglesya sa Magbok ug Paraiso

March 15, 2021 • in News & Events

Duha na usab ka mga iglesya nga anaa nahimutang sa Tulunan, North Cotabato nga sakup sa Davao Mission ug sulod sa ditrito sa Magsaysay nga gipangulohan ni Pr. Edmund Basco, ang nagpatigayon og ‘groundbreaking ceremony’ kagahapon, Marso 14. Ang mga kaigsoonan sa iglesya sa Magbok ug Paraiso nagtipon sa maong katuyuan.

Si Pr. Lito Magsico, ang Ministerial ug Youth Ministries director sa Davao Mission naghatag og gimbug-aton sa pagtinabangay. Gitutokan niya ang istorya ni Moises, kauban sila Aaron ug Hur sa dihang sila Josue ug mga kaubanan nakiggubat batok sa mga Amalekanhon. Matud pa niya, “Dili pwedeng dili kita magtinabangay! Ang Dios malipay nga magsud-ong sa Iyang mga katawhan kon ato kining himoon.”

Nagkahi-usa ang mga myembro sa mga iglesya sa Magbok ug Paraiso sa gihimo usab nga programa nga gipahigayon sa temporaryong gambalay nga gipatukod diha sa luna nga gidonar sa pamilyang Malabarbas.

Matud pa ni Magbok Barangay Chairman Matias Malabarbas, Jr., “kabilin kini nga luna sa akong mga ginikanan ug buot namong ihatag diha sa Davao Mission aron magamit kini pag-ayo alang sa iglesya!”

Ang maong luna sa Brgy. Magbok anaa sa dili mokulang 900/sqm ang sukod.

Sa pikas bahin, human sa gihimong pagsalo-salo sa mga kaigsoonan sa Magbok ug Paraiso, gihimo usab gilayon ang seremonya didto sa bag-o usab nga luna alang sa simbahan sa Paraiso. Kini nahimutang pipila lamang ka metro gikan sa daan nga daan nga simbahan, kon asa, nahugno usab kini tungod sa mga linog nga nahitabo kaniadtong 2019 ug 2020.

Ang maong kalihokan gitambungan sa mga magbubuhat gikan sa opisina sa Davao Mission ug sa Cluster 4 (Davao del Sur – North) kon asa usab nahimotang ang mga iglesya sa Magbok ug Paraiso.

Suma total, duna nay 4 ka mga iglesya nga sulod sa distrito sa Magsaysay ang nakadawat na sa maong programa. Adunay 22 ka mga iglesya ang natala nga modawat niining programa sa atong kinatibuk-ang iglesya dinhi sa Davao Mission.

Sa kanunay, dayegon ta ang atong buhi nga Dios sa Iyang mga probisyon kauban sa pasalamat usab sa ga kaigsoonan nga nakigtimbayayong sa maong programa! (Photos by DM Communication)

 

Ang gihimong seremonya alang sa Magbok Adventist Church.

Ang gihimong seremonya alang sa Paraiso Adventist Church.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Important Events

View all events

Get in touch with us!