Recent entries

Tagum Central resumes services with newly-renovated church

The Tagum Central Seventh-day Adventist Church (TSDAC) resumed the Sabbath service within the walls of its newly renovated church building at Mabini St., Tagum City,...

Read more

48 graduates from VOP Bible Correspondence Course

  On May 24, 2020, Kulaman Valley SDA Church, located in a far-flung area of Arakan, Cotabato, gladly and inspiringly held a Voice of Prophecy...

Read more

Ang Gasa sa Gugma luyo sa hagit sa COVID

Adunay mga panghitabo nga maghatag kanato og kalisud sa pagbisita sa atong mga kaubanan ug mga kaigsoonan sulod sa iglesya. Apan dili kini rason nga...

Read more

“What would Jesus’ emoji be?”

“If Jesus will visit your social media account and posts today, what emoji would He used to react to it?” Asked Kerr Vincent Basarte during...

Read more

Asoy presents Revelation of Hope in Davao Oriental

A total of 191 individuals accepted the Bible truth and decided to be a part of the worldwide Adventist Church after a very successful Revelation...

Read more

Adventist Church welcomes 136 new Adventists at PARL’s Evangelism Series

The Public Affairs and Religious Liberty or PARL-sponsored Happy Family Seminar ushered in 136 people to Jesus through baptism after a successful one-week evangelism series...

Read more

Ika-limang “Gasa sa Gugma” gihimo sa Davao del Sur

Ang ika-upat nga hugna sa hini-usang paghatag og tabang alang sa mga nabiktima sa Magnitude 6.9 nga linog sa Padada, Davao del Sur ang gipahigayon...

Read more

Magnitude 6.9 miuyog sa Davao del Sur pag-usab

Usa ka 6.9 nga linog ang niuyog sa Davao del Sur pag-usab kaniadtong Disyembre 15 sa alas 2:11 sa hapon. Ang kusog nga linog nakaguba...

Read more

Gasa sa Gugma alang sa mga nabiktima sa linog gihimo sa Magsaysay ug Tulunan

Ang Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao nagpahigayon sa ika-3 nga “Gasa sa Gugma” agi’g tubag sa panginahanglan sa paghatag og batakang panabang sa...

Read more

“Wala’y ni bisan-kinsa ang makapugong nako sa pagsunod sa kabubut-on sa Ginoo!”

Mao kini ang pahayag ni Pr. Richard Siton, usa ka inila nga pangulo sa usa ka relihiyosong pundok nga naka-base sa Talicud Island, Island Garden...

Read more

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Important Events

View all events

Prayer Request