“Wala’y ni bisan-kinsa ang makapugong nako sa pagsunod sa kabubut-on sa Ginoo!”

September 9, 2019 • in News & Events

Mao kini ang pahayag ni Pr. Richard Siton, usa ka inila nga pangulo sa usa ka relihiyosong pundok nga naka-base sa Talicud Island, Island Garden City of Samal (IGaCoS). Tungod sa iyang kasinatian ug resulta sa maong pagwali, siya ug ang tibuok niyang pamilya nidawat kang Kristo ingon nga Manluluwas. “Nalipay ko nga ang gihimong mga presentasyon nakabase gyud sa Bibliya ug nisamot ang akong kalipay nga duol ra sa akong balay ang usa sa ilang mga lugar nga napili. Tungod niini, ako ug ang akong pamilya andam na nga moalagad sa bag-ong pagtoo nga among nabatnan,” malipayon niyang gidugang.

Ang maong pagwali gihimo ug nagsugod niadtong Agosto 27 ngadto na sa Septyembre 7 sa mga barangay sa Sta. Cruz, Cogon, Dadatan, ug Linosutan. Adunay mga hagit sa pagsugod apan tungod sa gahum sa Dios, kining tanan naplastar ra ug nahimong malampuson.

Ingon usa ka sangputanan sa matag gabii nga pasundayag, 155 ka mga katawhan gikan sa upat ka mga barangay sa Talicud Island, ang nadugang sa listahan ingon nga mga bag-ong miyembro sa Seventh-day Adventist Church. Sila nabautismohan sa balaang seremonya nga gihimo sa usa sa mga baybayon sa Sitio Carsada, Purok 1, Cogon, Kaputian District, Talicud Island, IGaCoS.

Usa sa pinakamahinungdanon niini nga panghibato mao ang pagdawat ni Pr. Richard Siton, sa The Messiah Flock Christian Ministries, ug Pr. Soriano del Campo sa Bible Baptist Church, mga relihiyosong pundok nga anaa naka-base sa Talicud Island.

Matud pa ni Pr. Soriano del Ocampo, “Dako kaayo ang kalainan sa pagtulun-an ug kini nagahatag kanako ug ang akong pamilya og dakong kausaban sa among pagtoo ug sa among pagkinabuhi nga kinahanglang aton tumanon aron kita makaangkon usab ug maayong panglawas ug mahimo kitang impluwensya sa katawhan.”

Sumala ni Pr. Seth Suan, Ministerial Secretary sa Adventist Church sa rehiyon sa Davao (Davao Mission) ug ang pangulo sa Project Talicud Committee, “Ubay-ubay pa ang mga intresado ug sa kasamtangan ginahimo pa ang pag-followup kanila. Atong ipadayon sa pag-ampo nga daghan pa ang madugang nga mga katawhan diha sa tiilan sa atong buhi nga Dios sa mga mosunod nga mga adlaw!”

Sulod sa daghang katuigan, karon lang nahimo ang pagwali ug paghatag og pagtagad maong isla, pinaagi sa Project Talicud, nga gimugna sa mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Tungod niini, ang kalamboan nahimong madaugon ug mahinungdanon, nga giubanan sa tabang sa Labaw’ng Makagagahum.

Tungod niini nga kalamboan, mapasalamaton ang mga pangulo sa Davao Mission ngadto ni Pr. Timothy Saxton ang nagadala sa maong grupo sa mga magwawali kauban nila: Pr. Ron Fleck; Dr. Ron and Maria Fleck; David Reed, Christopher Vitangcol, Will Fults ug mga kaubanan. Ang mga presentasyon matag-gabii gihubad usab nila ni Pr. Seth Suan, Pr. Joel Quipanes, Pr. Eper Punay, Pr. Arnulfo Allarse, Pr. Rudy Esteban, Pr. David Bornales, ug Bro. Dominador Tipdas.

Duyog usab niini, ang mga pangulo sa Davao Mission nga gipangunahan ni Pr. Edwin Magdadaro, Pr. Reynaldo Merin, ug Bro. Laurence Lamera, mapasalamaton usab sa mga layko ug magbubuhat ilalum sa Project Talicud nga gipangunahan usab ni Bro. Jeramil Enerio. Mapasalamaton ang Project Talicud team sa mga niduyog niini nga panghitabo ug nahimo kini nga dakong kalamboan sa iglesya Adbentista. Mapasalamaton usab sa kinatibuk-an nga nangulo sa Project Talicud sa mga local nga iglesya sa Davao Central, Adams Center, Tagum Central, Bangkal, Upper Room, kauban usab sa pagsuporta sa Adventist Hospital Davao, ug uban pang mga support group ug ministries.

Ang katapusang Sabado sa pagwali gihimo didto sa Cogon Gym, Brgy. Cogon ug nahimong pinasahi tungod sa kapin o kulang 900 ka mga katawhan ang nitambong sa maong serbisyo nga gihimo.

(Dugang mga hulagway sa kalamboan sa gihimong pagwali sa Talicud Island:)


 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!