Ang Gasa sa Gugma luyo sa hagit sa COVID

May 12, 2020 • in News & Events

Adunay mga panghitabo nga maghatag kanato og kalisud sa pagbisita sa atong mga kaubanan ug mga kaigsoonan sulod sa iglesya. Apan dili kini rason nga dili nato mahatag ang atong bug-os nga gugma ug kabalaka kanila. Pinaagi sa pagtawag ug pag-ampo sa mga kaigsoonan diha sa ilang mga cellphones, kini atong nahimo ug ginahimo hangtud karong mga panahona.

Ang COVID-19 naghatag kanato og mga dili kaayo maayo nga kahimtang alang sa atong naandan nga pagsimba ug panag-uban kauban ang mga kaigsoonan. Nagkada-iya ang mga sitwasyon–adunay uban nga dili na makagawas sa mga panimalay tungod sa Enhanced Community Quarantine nga gipatuman sa local nga mga panggamhanan palibut sa rehiyon sa Davao.

Wala na usab naghimo og naandan nga Workers’ Meeting tungod sa maong panghitabo. Apan, pinaagi sa DM VirtualBoard, ang Facebook Messenger account sa Davao Mission, nahimo sa gihapon ang paghatag og mga panudlo ug mga pagpadasig luyo niini nga kapanahonan ug mga hagit sa kamisyonan.

Tungod niini, daghan sa atong mga kaubanan sa buhat ang sa gihapon naghimo og mga lakang sa pagkab-ot sa mga kaigsoonan, naghatag og mga padasig ug mga pag-ampo. Duyog niini, ang mga pangulo ug sa Davao Mission, kauban sa mga director naghimo usab og mga pagtawag ug pag-ampo ngadto sa mga kaubanan sa buhat.

“Dako ang among pasalamat sa atong mga pangulo sa pagtawag ug pag-ampo kanamo niini nga mga panahon nga dili kami makagawas sa among mga panimalay. Busa, sa ingon niana, amo usab gihimo kini ngadto sa mga kaigsoonan, sulod sa among distrito ug dako kaayo ang ilang kalipay,” matud pa ni Bro. Edmund Basco, ang district leader sa Magsaysay, Davao del Sur.

Ang matag distrito ug iglesya naghimo mga “Gasa sa Gugma” o pagpanghatag og mga hinabang o panginahanglanon sa mga pinakatabanganan nga mga miyembro sa iglesya.

“Dako ang among pasalamat sa atong mga pangulo sa Davao Mission, pinaagi sa among mga district pastor, sa pagdunol niini nga mga pagkaon,” sumala sa usa ka igsoon sa iyang nadawatan nga mga panalangin.

Sa laing bahin, aduna usab mga magbubuhat sa Davao Mission nga nagtanyag og mga pag-ampo sa atong mga frontliners diha sa mga checkpoints.

Si Bro. Jedie Punay, usa magbubuhat nga na-asayn sa distrito sa Sto. Tomas, Davao del Norte, naghimo og pagbisita sa mga checkpoints alang sa nagtanyag kini og mga pag-ampo ug mga pagkaon nga gikan sa atong MissionFoods. Matud pa sa usa representate sa 89th Infantry Battalion, “dako ang among pasalamat sa Seventh-day Adventist Church sa paghinumdom kanamo dinhi sa frontline.”

Si P/MSgt William Purugganan, Jr., ang Team Leader sa usa sa checkpoints sa Sto. Tomas nagkanayon, “Daghan Salamat sa Seventh-day Adventist Church ug sa MissionFoods sa inyong gihatag nga mga pagkaon ug mga pag-ampo alang kanamo. Daghang Salamat gikan namo kay inyo kami gihinumduman ug wala kami ninyo gipasagdan. Kini inyong gihimo nakapadasig kanamo ingon nga mga frontliner.”

Usa lamang kini sa mga nahimo ug ginahimo pa nga mga pagsuporta sa atong mga frontliners pinaagi sa atong mga magbubuhat nga anaa sa nagkadaiyang distrito o iglesya palibut sa Davao Mission.

Ang MissionFoods, usab naglibot sa Davao rehiyon alang sa paghatag o donar ug mga pagkaon alang sa atong mga frontliners diha sa mga checkpoints, sa Adventist Hospital Davao, sa Southern Philippine Medical Center ug sa Department of Health.

Nagkahiusa ang tanan sa pagsuporta sa atong iglesya ug sa atong gobyerno dinhi sa rehiyon sa Davao sa pagsugpo sa mga hagit sa COVID-19.

“Kita nagalaum nga kining atong nahiaguman karon nga sitwasyon maghimo ug maghatag kanato ug maslig-on nga pagtoo ug maghimo kanato nga mas duol diha kang Kristo,” matud ni Pr. Edwin Magdadaro, pangulo sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa rehiyon sa Davao.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!