Adventist News Weekend Field Producers ug Reporters Nagtapol alang sa Unang AWW Fellowship

April 16, 2023 • in News & Events

“Pinili ka sa Ginoo! Ug dili ikaw angay nga mobalibad Kaniya!”

Mao kini ang mga pulong sa pagpahinumdom ni Bro. Rhoen P. Catolico, direktor sa Komunikasyon ug Media, ngadto sa kapin 80 ka mga delegado nga naggikan sa pito (7) ka mga clusters nga naglangkob sa tibuok Davao Mission.

Subay sa temang, “Share the great good news,” siya nagpasantup nga “Ang Maayong Balita wala nagatulog, busa ang maayong tigbalita, dili kinahanglan magtulog-tulog sa pagsibya niini o pagpaambit niini diha sa atong kumonidad, mga kauban sa trabaho, mga ka-klase, ug ngadto sa ‘atong’ tibuok kalibutan!”

Ang programa nahitabo kagahapon, Abril 15 didto sa Lanuro Adventist Church ug nahimong talagsaon usab tungod sa presensya ug mga pagpamatuod ni Bro. Jesse Mark Balbas, kanhing pastor sa usa ka dakong kalihukan nga nakabase dinhi sa Pilipinas, sa dakong kahigayonan nga iyang nabatunan pinaagi sa ministeryo sa medya, kon asa ang iyang tibuok pamilya nakasabot pag-ayo sa Bibliya ug sa ilang pagdawat ni HesuKristo pinaagi sa pagpabautismo.

“Pagkamaayo sa Ginoo! Akong natagamtaman ang Iyang gugma kanako ug sa akong pamilya pinaagi sa pagkuha Niya kanamo gikan niadtong dakong kalihokan nga akong giserbisyohan ug pagbutang Niya kanamo sa usa ka mas maayo nga dapit–usa ka pagtoo ug pagtulun-an nga nahisubay diha sa Bibliya aron mahimong tinud-anay ang akong paghimo sa buluhaton alang Kaniya,” mapasigarbuhon nga gipaambit ni Bro. Balbas sa mga media volunteers.

“Daghang salamat sa inyong paghago. Daghang salamat sa inyong pagministersyo pinaagi sa medya,” padayon siyang nagpamatuod. “Kon dili pa tungod ninyo, wala sab kami dinhi karon! Busa, Salamat kaninyong tanan!”

Ang programa sa kahapunon gisugdan gilayon ug naghatag kini og “refresher information” alang sa ika-ayo sa pagmantala sa Adventist News Weekend (ANW).
Adunay mga Bible Study Journal, HOPE Bible, ug uban pang mga tokens ang nadawatan sa mga piniling mga tumatambong nga mao usab ang nagpasadya sa maong panagtigom.

Gipasantup usab ni Pr. Lucky Angelo Mesmis, ang Chaplain sa HopeChannel Davao ug AWR Davao, nga “Ang Maayong Balita, bisan pa og dugay na kini sa kalibutan, mahimong bag-o alang sa ubang katawhan nga wala pa nakadungog niini! Busa, kinsa may angay nga mopa-ambit niini kanila?”

Iya usab gibatbat ang nahisulat sa Pinadayag 14:6 nga, “kitang tanan ang kinahanglang mahimong ‘anghel’ alang kanila nga wala pa nakadungog sa Maayong Balita!”

Si Pr. Emerson Mañacap, tigdumala sa distrito sa Matanao B, kon asa ang Lanuro Adventist Church nasakop, nagpasalamat sa tanang mga batan-on nga nahimo ang maong iglesya nga sentro sa maong panagtigom.

Mapasalamaton usab nga mga organizers sa gihimong “fellowship” tungod usab sa pagpangandam sa mga kaigsoonan sa iglesya sa Lanuro.

Ang Adventist News Weekend, usa ka programa sa pagsibya sa mga balita ug impormasyon sa kinatibuk-ang buhat sa iglesya sulod sa lugar nga sakop sa teritoryo sa Davao Mission. Ang maong programa unang nagsibya niadtong Hunyo 2021.

Ang nahisgutan nga programa masubay nga mapaminawan diha sa 104.3 AWR HopeRadio Davao ug 107.1 AWR HopeRadio Davao del Sur matag-Sabado sa alas-7 sa buntag, alas-12 sa udto ug alas-8 sa gabii. Dungan usab kini makita pinaagi sa mga opisyal nga mga pahina sa social media sa HopeChannel Davao.
Ang ANW makita usab sa ala-1 sa kahapunon, matag-Sabado, sa tanang cableTV nga dunay brodkast sa HopeTV Philippines, lakip na ang Gsat channel 37, PanaboCable channel 75 ug 147, ug BansalanCable channel 55. Kini alang sa mga lumolupyo dinhi sa teritoryo sa Davao Mission. (DM Communication)

 

More Photos Here >>>ANW Fellowship2023

#DavaoMission #DMAdventists #DavaoAdventists #GetInvolved

 

 

DCIM100MEDIADJI_0665.JPG

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!