“Batan-on, wala ka nasayop sa imong desisyon sa pagpili ni HesuKristo!”

March 21, 2021 • in News & Events
Mao kini ang linya ni Pr. Joel Quipanes, NDR-IEL director, nga naghatag og pagpadasig alang sa mga Digital Missionaries nga nitambong sa unang panagtipon nga gihimo dinhi sa kaulohan sa Davao Mission of Seventh-day Adventists.
 
Usa ka grupo sa mga batan-on sa Davao Mission gipasidunggan sa ilang mga nahimo ingon nga mga Digital Missionaries atul sa gihimong serye nga “My Journey with God” kaniadtong Oktubre ngadto Nobyembre sa niaging tuig. Ang maong programa nilungtad og 40 ka mga gabii nga gidumalahan sa Seventh-day Adventist Church headquarters dinhi sa isla sa Mindanao.
 
Sa gihimong espesyal nga commitment service alang sa mga Digital Missionaries, giawhag ni Pr. Quipanes sa pagdala sa ilang mga gadgets ug devices diha sa atubangan dayon gihimo ang usa ka pag-ampo alang sa mga Digital Missionaries ug sa ilang mga gadgets!
 
Ang mga Digital Missionaries nga sila Laura Clifford, Michael Dejaño, ug EJ Tundaan nihatag sa ilang mga testimonya sa ilang mga kasinatian sa “My Journey with God!”
 
Gisundan dayon kini sa mga technical orientation on basic operations sa mga mobile apps, sama sa Snapseed, Canva, Adobe Spark, ug Filmora aron mahatagan sila og kasinatian sa pag-gamit niini.
 
Ang maong panagtigum gihimo alang sa pagpangandam na usab sa sunod-sunod nga mga programa gamit ang social media nga magsugod sa bulan sa Abril pinaagi sa Voice of Prophecy Bible Friendship Course On-the-Air!
 
Dili kita mapul-an sa pagpasalamat ug pagdayeg sa atong Ginoo sa mga kahigayonan sama niini ug sa mga umalabot nga programa sa Davao Mission of Seventh-day Adventists! (Photos by DM Communication)

Si Pr. Joel Quipanes, mao ang naghatag og mensahe alang sa mga nitambong sa unang panagtigum sa mga DM DigitalMissionaries.

Si Laura Lee Clifford, naghatag sa iyang kasinatian ingon nga Digital Missionary (DM) nga sakup sa Response Team.

Si Michael Dejaño, naghatag sa iyang kasinatian ingon nga Digital Missionary (DM) nga sakup sa Content Team.

Si Ernie Jun Tundaan, naghatag sa iyang kasinatian ingon nga Digital Missionary (DM) nga sakup sa Marketing Team.

Si Jheryl Maceda, ang HopeRadio Davao production incharge, naghatag sa iyang orientation kabahin sa mobile app nga, Snapseed.

Si Engr. Jericho Cordova, ang HopeTV production incharge, naghatag sa iyang orientation kabahin sa mobile app nga, Canva.

Si Jay Genon, ang SPAC Media head editor, naghatag sa iyang orientation kabahin sa mobile app nga, Adobe Spark.

Si Anthony Corvera, ang Senior Video Editor sa HopeChannel Davao, naghatag sa iyang orientation kabahin sa mobile app nga, FilmoraGo.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!