DM Literature Evangelist, Mapasalamaton, Gipasidunggan, Gidasig

March 29, 2023 • in News & Events
Nagadahunog karon ang awit sa Adams Center Adventist Church nga may liriko nga komposisyon ni Pr. Jaffet Legario:

“It’s our time to reach the cities, all the mountains, hills, and valleys.
Every village, street, and highway we will reach day after day.
Rich and poor, the old and young, spread the truth to everyone.
Don’t delay releasing the pages, for today is our time.”

Mainiton nga giabi-abi ni Davao Mission President Pr. Reynaldo Merin karong adlawa, Marso 29, ang bisita gikan sa headquarters sa tibuok kalibutan, Pr. Stephen Apola, Associate Publishing Director sa worldwide Adventist Church sa Maryland, USA, alang sa Literature Evangelists’ Praise and Thanks uban sa tema nga, “It’s Our Time! I Will Go! I Am a Messenger!” dinhi sa Adams Center Adventist Church, Bajada, Davao City, kauban ang mga madasigon nga mga Area Publishing Ministries Leaders (APML) ug mga literature evangelists gikan sa dakbayan sa Davao, Digos City, Davao del Sur, Island Garden City of Samal ug pipila ka bahin sa Cotabato ug Bukidnon.

Sa pagpanguna ni Pr. Dominador Tipdas, ang Publishing ug Spirit of Prophecy Director sa Davao Mission ug inabagan ni Sir Emilson Jun Alcorin, ang Davao Branch Manager sa Philippine Publishing House, maghiusa ang tanan sa pagpasalamat ug magdinasigay pinaagi sa mga mensahe sa Dios pianagi sa mga dinihog nga mga mamumulong ug madasigong mag-alawit. Pasidunggan usab ang mga magbubuhat sa pinatik nga taas ang kalampusang naabot kabahin sa ilang targets o kalab-uton.

“silent preachers”, ang mga libro, magasin ug mga tratados ginadala sa mga mahigalaong kolpoltor ngadto sa kabalayan, mga buhatan, kaumhan ug bisan asa nga maabot sa ilang pagbaklay o online connections sa kasamtangang panahon, nga uban sa gahom sa mga manulonda, pag-ampo ug pagtoo, ilang dalhon ang kahumot ni Kristo bisag asa sila ganuyon sa Balaang Espiritu aron ihatod sa mga katawhan ang mga balasahon.

Si Ellen G. White ang nagsulat sa 155 ka libro, gibanabanang 5,000 ka mga artikulo sa peryodiko ug 200 ka mga pampleta ug dugang pa ang mga children’s books, health and livelihood references, bible stories, pinatik mahitungod sa pakigrelasyon sa Dios ug sa isigkatawo, ug daghan pang uban, gipahat kini sa tanan. Ang librong Life Sketches ni Gng. White sa pahina 382 nagkanayon: “A sermon may be preached and soon forgotten, but a book remains”

Kauban usab sa maong pagbansay mao sila Pr. Rey Cabañero, Publishing Director sa tibuok Southern Asia-Pacific, Pr. Leonardo Heyasa ug Sir Elbert Espiranzate nga Presidente ug Bise Presidente sa Philippine Publishing House, Pr. Nildo Mamac isip Publishing Director sa kinatuk-ang Mindanao, ug Pr. Danny Inato nga mao ang Director sa Literature Ministry Seminary sa tibuok South Philippines.

Dili lang premyo ug pasidungog ang madala sa mga literature evangelists sa ilang pagpamauli apan ang dugang kadasig isip frontliners ug ambassadors ni Kristo nga magpahibalo sa haduol na nga pagbalik sa Ginoo.

“Daghan sa mga katawhan sa Dios magapanlakaw kauban sa atong mga pinatik sa mga dapit nga wala pa nasangyaw ang mensahe sa tulo ka manulonda. Ang mga libro igapatik sa nagkalain-laing pinulongan. Pinaagi niining maong mga pinatik, ang mapainubsanon ug matinud-anon, magagawas isip kolpoltor ug magsasangyaw, magadala sa kamatuoran ngadto sa wala pa gayud nahayagan.” Ellen G. White, Publishing Ministry 274.1 (Dan Florante Callo/DM Communication)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!