“Earth’s Final Countdown” Evangelist Series Gitapos; 812 Midawat kang HesuKristo pinaagi sa bautismo

March 26, 2023 • in News & Events

Uban sa mahimayaon nga pag-awit sa kantang, “We Shall Behold Him” kauban ang 14 ka choirs, orchestra, ug mabagang duot sa katawhan sa Dios, balaanong natapos ang pito ka adlaw nga AWR Earth’s Final Countdown Evangelistic Series didto sa Davao del Sur Coliseum sa Matti, Digos City kagahapon, Marso 25. Tungod niining mahinungdanon ug mabulok-ong programa, sa Davao Mission territory lamang, adunay 812 ka mga hamiling katawhan ug dili maihap nga panalangin ang nidawat kang Ginoong Hesus ingon ilang personal nga manluluwas.

Ang maong panghitabo naghatag og nagkalainlaing sukod sa mga pamaagi sa pagkab-ot sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Gani, matud ni Melda Abesta, usa ka OFW nga naka-base sa Hongkong, og nagsunod sa serye diha sa plataporma sa social media, “Nakahilak ko sa mga pagpasantup sa mensahe ug mga awit gikan sa pagsugod hangtud sa katapusang programa.”

Ang Adventist World Radio (AWR) kauban sa Nurture, Discipleship, Reclamation-Integrated Evangelism Lifestyle (NDR-IEL), kauban ang South Philippine Union Conference (SPUC), Davao Mission (DM), Hope Channel South Philippines (HCSP), HopeChannel Davao (HCD), 104.3 AWR Davao (DXMA-FM) ug 107.1 AWR Davao del Sur (DXHD-FM) ug 26 pa ka Adventist-operated radio stations ug lima (5) ka HopeTV stations sa tibuok Pilipinas(DWVN-DTV 25 Metro Manila, DYGA-TV 25 Cebu, DYGB-TV 24 Bacolod, DXGD-TV 25 Davao, ug DXGC-TV 25 Cagayan de Oro), idugang pa ang mga nagkadaiyang cable TVs nga dunay HopeChannel Philippines’ broadcast, Facebook ug YouTube ug uban pang media outfits, kini gilusad sa duha ka istratehikong lokasyon ginamit ang duha ka mamumulong, usa ka translator, ug gatusan ka mag-alawit ug talento.

Ang Earth’s Final Countdown naghatag og pagsabut ug katin-awan sa mga butang umalabot nga anaa sa Balaang Kasulatan, pinaagi sa pito (7) ka mga kulba-hinam nga mga presentasyon nila Pr. Timothy Saxton, ang director sa AWR Asia/Pacific, maoy unang nagpahat sa mensahe gikan sa Marso 19 hangtud 23 didto sa Adams Center Adventist Church sa Bajada Davao City samtang ang mga mensahe sa Marso 24-25 gipahat ni Pr. Kyle Allen, Bise Presidente sa AWR sa tibuok kalibutan diin gitapos ang serye sulod sa Davao del Sur Coliseum sa Digos City.

Si Pr. David Bornales nga Executive Secretary sa Davao Mission mao ang talagsaong naghubad sa tanang mensahe sa duha ka mga dinapit nga magwawali. Sa laing bahin, gipakita usab sa mga program hosts nga sila Dr. Ilde Brian Faimani, Jeguien Jeon Nietes, ug Jephoney Rañola-Mahabague ang talagsaon nga panalangin sa pagdumala, isip hosts sa usa ka semana nga programa.

Duyog sa maong panghitabo, naglusad usab og medical missions sa lain-laing mga lugar sulod sa teritoryo sa Davao Mission. Inabagan kini sa Adventist Hospital Davao uban sa ilang Presidente, Dr. Nestor V. Molleda, ug sa ilang nagkalain-laing mga services ug departamento; Adventist Health Professionals ug ministries sa Adams Center ug Davao Central Adventist Churches, Team LAAG, apil na si Former Ambassador to Malta, Kathryn Linda Haycock Proffit, nga usa ka rehistradong dental hygienist, maoy miabag sa kang Dr. Merry Joy Estocada, head sa Adventist Hospital Davao Dental Care Division.

Sa maong medical mission, gitanyag ang libreng medical check-up, ibot sa ngipon, blood sugar test, tuli, libreng antipara, fluoride varnish application sa mga bata, lektura sa maayong panglawas, nutrition cooking demonstration, medical advice, ug daghan pang uban.

Ang kinatibuk-ang programa ug panghitabo, gitambongan sa personalidad ug mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church nagrepresentar sa Adventist World Radio, Southern Asia-Pacific Division, South Philippine Union Conference, ug Davao Mission. Aduna usab mga bisita nga mitambong ug naghimo sa pagwali nga gikan sa West Indonesia Union Mission, nga nakabase sa Jakarta, Indonesia, ug daghan pang uban nga may paghigugma sa pagsangyaw sa mensahe.

Mapasalamaton ang mga pangulo sa iglesya, nga sila Pr. Danielo Palomares ug Pr. Reynaldo Merin, sa tanang mga kaigsoonan nga nidagsa ug nipuno sa Davao del Sur Coliseum sa adlawng Sabado.

Nahibulong usab ang mga regular nga tigbalantay sa coliseum kon asa daw gikan ang hilabihan ka baga nga katawhan nga ilang gibanabana anaa sa kapin kon kulang 10,000 ka-katawhan nga nagpunsisok sa maong panagtigum.

Matud pa usa tigbalantay, “mao pa ni ang pinakadaghan nga pundok sa katawhan nga among nasaksihan og bantay sukad natukod ang coliseum.”
Ginamit sa Ginoo ang broadcast media ug personal nga pakigsandurot sa katawhan mapamatud-an nga ang pulong sa Ginoo, sama sa espadang duhay sulab, mosulod sa tanang dapit, walay makababag, walay utlanan ug walay limitasyon, magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaum nga si Hesukristo mobalik. (Dan Florante Callo/DM Communication)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!