NEWS & EVENTS

Adventist News Weekend Field Producers ug Reporters Nagtapol alang sa Unang AWW Fellowship

“Pinili ka sa Ginoo! Ug dili ikaw angay nga mobalibad Kaniya!” Mao kini ang mga pulong sa pagpahinumdom ni Bro. Rhoen P. Catolico, direktor sa...

Read more

DM Literature Evangelist, Mapasalamaton, Gipasidunggan, Gidasig

Nagadahunog karon ang awit sa Adams Center Adventist Church nga may liriko nga komposisyon ni Pr. Jaffet Legario: “It’s our time to reach the cities,...

Read more

DM Hosts “Mission to the Cities” Training

With the presence of a representative from the General Conference, the Davao Mission of the Seventh-day Adventists hosted the Nurture, Discipleship, Reclamation-Integrated Evangelism Lifestyle (NDR-IEL)-sponsored...

Read more

1,186 ka Katawhan, Nabulahan sa DM Health Caravan and Expo

Ang Davao Mission (DM) Health Ministries inabagan sa Adventist World Radio (AWR), Adventist Hospital Davao (AHD), Adventist Health Professionals dinhi sa rehiyon sa Davao (AHPD)...

Read more

“Earth’s Final Countdown” Evangelist Series Gitapos; 812 Midawat kang HesuKristo pinaagi sa bautismo

Uban sa mahimayaon nga pag-awit sa kantang, “We Shall Behold Him” kauban ang 14 ka choirs, orchestra, ug mabagang duot sa katawhan sa Dios, balaanong...

Read more

Davao Mission Teachers Gain “Learn to Teach and Teach to Learn Seminar”

The Education Department led by Ms. Cheryl Linao-Hodge, Education Superintendent for the Adventist Church in the central and southern Davao region, conducted the Mission-Wide Teachers’...

Read more

Toril Central Adventist Church Nagsaulog sa iyahang 71st Birthday

Atol sa 71st Anniversary Celebration Fellowship sa Toril Central Adventist Church sa Crossing Bayabas, Toril, Davao City, nahimong mabulokon ang pagsimba niadtong Disyembre 17, pinaagi...

Read more

Converted Pastors’ Fellowship, Gipahigayon

Nagtipon ang 25 ka mga kanhi lider sa mga nagkalainlaing sekta nga karon nagkinabuhi na isip mga Adbentista, aron sa pagpahat sa ilang mga sugilanon...

Read more

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!