Toril Central Adventist Church Nagsaulog sa iyahang 71st Birthday

December 18, 2022 • in News & Events

Atol sa 71st Anniversary Celebration Fellowship sa Toril Central Adventist Church sa Crossing Bayabas, Toril, Davao City, nahimong mabulokon ang pagsimba niadtong Disyembre 17, pinaagi sa mga programang espirituhanon, pagpasalamat sa nahimong parte sa pagtubo sa iglesya ug pagpasidungog sa Ginoo.

Ang naghatag sa makadasig nga mensahe sa divine worship mao si Bro. Rhoen Catolico, ang Communication/ Public Affairs and Religious Liberty Director sa Davao Mission ug tigdumala sa Hope Channel Davao ug AWR Hope Radio 104.3 FM. Iyang gipasantop nga, “luyo sa mga pagsulay ug nagkadaiyang mga hagit sa kapanahonan, ang matag-usa kinahanglan nga magmalahutayon sa atong mga tinguha kauban ang Ginoo!”

Sulod sa daghang mga katuigan, ang iglesya sa Toril Central nahimo kining epektibo sa pagpakaylap sa gugma ug kamatuorang gitanyag ni Hesus, pinasubay sa sukaranang doktrina sa iglesya Adbentista ug sa pagka-maayong impluwensya diha sa komunidad.

Human sa pagbawtismo sa unom ka hamiling kalag, gisugdan gilayon ang tulo ka hugna sa programa sa hapon nga nasentro sa kasaysayan ug panlakatan sa iglesya sugod sa iyang pagkamugna niadtong 1951. Ang unang bahin mao ang pagpasidungog sa mga “pioneer families” sa iglesya; mga nagmalahutayong lider sukad sa ilang pagkakabig hangtud karon; sa mga nahimong kabahin sa tanang departamento sa simbahan ug ingon man sa mga nagasuporta ug maghahatag sa mga materyal ngha panginahanglan sa simbahan.

Ang “angklung ensemble” sa mga kabataan, ang awit sa mga batan-on, hamtong ug ang mananoy nga children’s choir makadugang sa kadasigon. Samtang ang ikaduhang hugna, ang awarding sa Bible Quiz nga gisalmotan sa pito ka care groups, puno sa sorpresa, kay nindot ang presentasyon sa powerpoint nga may makadasig nga musika, ug kini “makadakop sa atensyon”.

Sa pagsalop na sa adlaw, gisaw-an sa tanan ang lamian nga “pastil” nga pinutos sa dahon sa saging ug uban pang putahe, sa wala pa gipahigayon ang raffle draw. Daghan ang nakadawat sa mga premyo apan makalipay ang pag-anunsyo sa nagdaug sa 15 ka sakong bugas – mga bag-ong nabawtismohan, deakono o deakonesa, senior citizens, gigiyahan gayod sa Balaang Espiritu ang kamot sa nagbunot sa mga nanagpakadawat sa dagkong premyo. Malipayon usab ang mga kabataan ug hamtong sa pagbinayloay sa ilang regalo.

Si Pr. Jaffet Legario, isip Church Pastor, nga nahimong magdadasig, pianist, director sa “instant angklung ensemble” sa mga tigulang sa iglesya, program facilitator ug tig-apod apod og chocolates sa mga kabataan, mitapos sa panagtigom sa usa ka “real talk” nga pag-ampo ngadto sa Ginoo: “Palihug panalangini kaming tanan, Oh Dios. Kadtong mag-uli nga may pas-anong bug-at nga isa ka sakong bugas ug kami nga gaan ra ang nadawat nga regalo, nga among masabtan ug ikalipay ang pinakanindot nga regalo among nadawat, si Kristo Hesus nga among makauban unya nianang langitnong pinuy-anan nga giandam sa tanang nagatuman sa Imong kabubut-on.” AMEN! (Dan Florante Callo/DM Communication)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!