Family Seminar miresulta sa 26 ka bautismo samtang ang HopeRadio nag-saulog sa ika-7 ka tuig

June 26, 2019 • in News & Events

Ang mga kaigsoonan sa Paglaum district ug mga HopeRadio listeners nga naghimo ug usa ka pag-ampo kauban si Pr. Edwin Magdadaro.

Uyon sa tumong, Broadcast to baptism, o kon Pagsibya ngadto sa bautismo, adunay 26 ka mga tigpaminawan sa HopeRadio (Mati) ang nidawat kang HesuKristo pinaagi sa santos nga bautismo duyog kini sa kahumanan sa “When Family Matters…” seminar ug ika-pito nga anibersaryo sa AWR HopeRadio (Mati) nga gipahigayon kaniadtong Hunyo 16 ngadto sa 22 sa Mati City.

Ang maong seminar gidumalahan ni Bro. Rhoen Catolico, ang kasamtangang direktor sa Komunikasyon ug Media sa ulohang buhatan sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Ang gipahigayon nga, When Family Matters Seminar, nituki sa mga hagit ug solusyon alang sa pag-angkon ug usa ka malipayong pamilya ug panagpuyo diha kang Kristo Hesus. Ang seminar nagpakita sa talagsaon nga pagbag-o sa mga tigpaminaw sa HopeRadio kinsa mitambong sa mga miting sa matag-gabii.

Si Igsoon Rhoen Catolico, derektor sa Komunikasyon ug Media sa ulohang buhatan sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao, mao ang dinapit nga magsusulti sa maong seminar.

“Ang mga awit ug pulong nga akong mapaminawan sa HopeRadio naghatag kanako ug kusog ug inspirasyon sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi, hilabi na sa among relasyon sa akong bana,” matud ni Adelfa (dili niya tinuod nga pangalan), usa ka masugid nga tigpaminaw sa HopeRadio.

Sumala pa ni Adelfa, sa pipila ka mga gabii nga siya nagatambong sa seminar, dunay usa ka gabii nga sa pag-abut niya sa ilang balay, iya nalang nakaplagan nga gigutadgutad na sa iyang bana ang mga alambre sa radyo nga iyang ginagamit sa pagpaminaw sa HopeRadio.

Apan, wala siya natinag ug tungod niini, nahimo hinoon nga usa sa mga nagpadasig kaniya nga magpabautismo.

“Nidisisyon ako nga nagpabautismo luyo nianing mga kakulian, kay nagto-o ako nga bantayan ug giyahan ako sa atong Dios bisan pa man sa mga hagit sa akong kinabuhi,” sumpay ni Adelfa.

Sila Carlos ug Deding Lazaga kauban sa ilang mga anak, matag-gabii nga nagatambong sa seminar. Ang mga pahimangno ug pulong naghatag kanila ug dugang kusog nga ilang maatiman pag-ayo ang ilang kaminyoon ug pamilya.

“Dako kaayo ang nahimong maayo sa among pagpaminaw sa HopeRadio kay ang akong mga bata, magsige na hinoon sila ug kanta sa mga alawiton nga ilang madunggan sa HopeRadio inay sa mga kalibutanon nga mga awit,” sumala ni Carlos. “Tungod niaana, akong hinoon nasukod kung unsa mi kalayo sauna sa Ginoo ug karon, nalipay ko mag-tan-aw sa akong pamilya nga malipayon na.”

Ang pamilyang Lazaga, kauban ang usa sa mga bag-ong nabautismohan, kauban usab si Pr. Teofilo Basco, nga mao ang usa sa mga naghimo sa pagbautismo sa pamilya, duyog nila Pr. Levi Caresosa, ug Pr. Marlon Ricarte.

“Sa among pagpaminaw sa mga programa, niundang ko sa pagpanigarilyo ug pag-inom kay akong permanente madunggan nga pinaagi sa pag-undang niini, magmalipayon ang inyong panagpuyo ingon nga pamilya,” dugang pa ni Carlos.

Sa kasamtangan, nagpadayon ang ginahimo nga pagtoon sa bibliya sa mga pipila pa ka mga listeners, uban sa pag-ampo nga ila usab dawaton si HesuKristo pinaagi sa bautismo.

Si Pr. Edwin Magdadaro, chairman sa Media Board sa Seventh-day Adventist Church sa ulophang buhatan sa Davao, mao ang dinapit nga magsusulti sa ika-pito nga anibersaryo sa HopeRadio (Mati).

Ang tigdumala ug mga media missionaries mapasalamaton sa atong mga pangulo ug mga district ug church pastors nga nitambong sa maong pagtapus sa seminar ug pagselebrar sa ika-7 ka tuig sa HopeRadio (Mati), hilabi na sa mga AWR HopeRadio listeners nga nitambong sa maong panghitabo.

Dayegon ta ang Ginoo ug mapasalamaton usab kita sa mga media missionaries, ubos sa pagdumala ni Pr. Vicente Hulguin, sa pagpakigtimbayayong aron ang seminar ug anibersaryo nahimong malampuson, uban usab sa tabang sa atong Dios!

 

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!