Gasa sa Gugma alang sa mga nabiktima sa linog gihimo sa Magsaysay ug Tulunan

November 28, 2019 • in News & Events

Ang Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao nagpahigayon sa ika-3 nga “Gasa sa Gugma” agi’g tubag sa panginahanglan sa paghatag og batakang panabang sa mga lumolupyo sa mga munisipyo sa Magsaysay, Davao del Sur ug Brgy.Paraiso, Tulunan, North Cotabato gikan sa mga linog nga niigo sa giingon nga mga lugar sa Mindanao kaniadtong Oktubre 16, 29, ug 31, 2019.

Niining panahona, ang komprehensibo nga mga pagpaningkamot alang sa kahupayan ug pagtubag sa katalagman pinaagi sa usa ka hiniusang pag-apil sa mga lokal nga distrito ug mga simbahan sa rehiyon.

Matud pa sa usa ka ginang, “hilabihan ang among pasalamat sa Seventh-day Adventists nga nahimo silang dakong panalangin kanamo bisan pa sa mga kalisod nga among nahiaguman. Dili kini gamay nga pagtabang. Sa kadaghan ang nagdunol ug panalangin namo dinhi, karon pa mi nakadawat og tag-10 ka kilo nga first class nga bugas! Usa kini nga tinud-anay nga gasa sa gugma gikan kaninyo!”

Ang “Gasa sa Gugma” usa ka paningkamot nga gihimo sa mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa rehiyon nga adunay tumong sa pagpakita sa gugma ug pagkamabination ni HesuKristo nga labaw pa sa tanan, ma-politikanhon nga pakig-uban o asosasyon sa relihiyon. Ang mga nakadawat sa mga relief packs giila gikan sa listahan sa nga Incident Command Post nga gi-mugna sa mga tagtungod sa Local Government Units (LGU) aron masiguro nga ang tanan nga nanginahanglan sa mga apektadong lugar makadawat og managsama nga suporta gikan sa lainlaing mga institusyon sa gobyerno ug non-government.

Sa kasamtangan, ang Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Philippines, ang pangkatawhan nga organisasyon sa Seventh-day Adventist Church, nagpahigayon sa pag-sukod sa mga panginahanglan sa pagsuporta, pinaagi sa kooperasyon sa Adventist Community Services (ACS) aron maghatag hinabang ug tabang. Ang organisasyon nag-apod-apod sa mga emergency relief kit sa mga na-apektuhan sa paglinog.

Ang mga nagkalainlaing mga institusyon sa Adventist Church,misanong sa panawagan alang sa pagtabang aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga naluwas sa linog. Ang Adventist Hospital Davao ug Adventist Hospital Gingoog nagpahigayon og medical mission ug psychological first-aid ingon nga suporta sa kahimsog nga gikinahanglan usab nga unahon. Ang mga local nga iglesya,eskuylahan ug Davao Mission Foods, ug HopeChannel Davaonagtabang usab sa relief operation ug naghatag usab mga regalo.

Adunay tulo nga natala nga mga linog nga niigo sa daghang mga lugar sa Mindanao, ang magnitude 6.3 kaniadtong Oktubre 16, 2019, magnitude 6.6 kaniadtong Oktubre 29, 2019, ug magnitude 6.5 kaniadtong Oktubre 31,2009. Kini ang hinungdan sa dagkong mga kadaot sa imprastruktura ug pagkawala sa tubig sa mga piling lugar sulod sa mga probinsya sa Davao del Sur ug North Cotabato.

Ang Seventh-day Adventist Church nagpadayon sa paghatag bisan sa mga unsa nga posible nga tabang sa mga naluwas sa maong paglinbog. Gadawat usab kini og mga donasyon gikan sa andam nga mga indibidwal ug mga organisasyon. Palihug bisitaha ang opisyal nga Facebook page sa Seventh-day Adventist Church sa Davao o sa website niini www.dmadventists.org aron maabot sila ug makaapil sa pagtubag sa panawagan alang sa tabang. (Queeny Juntilla/Rhoen Catolico/AdventistMedia)

 

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!